You are now on my Genealogy Site. My other sites: Genealogy Blog - Technical Blog - Personal Blog

FamWesten Max Westen's genealogy site

Reports


 #   Report Name   Description 
1. Babies born dead or that died on the day they were born Babies born dead or that died on the day they were born 
2. Unknown sex A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. 
3. individuals married with age <= 18 years individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
4. individuals married with age >= 80 years individuals married with age >= 80 years 
5. families: individuals with marriage date *before* birthdate families: individuals with marriage date *before* birthdate  
6. Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. 
7. Faulty birth dates Foutieve geboortedatums 
8. Faulty burial dates foutieve begraafdatums 
9. Faulty death dates foutieve overlijdensdatums 
10. Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988 foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums.  
11. Husband is female Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made. Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. 
12. People born after they died Personen geboren nadat ze overleden zijn.  
13. The wife is male Marriages where the wife is male and therefore a mistake might have been made Huwelijken waar de echtgenote is mannelijk en mogelijk verkeerd zou kunnen zijn ingevoerd 
14. Children born with parents younger than 15 or mother older than 49 Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago) Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn.  
15. Statistic of people becoming parents Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden 
16. People born into more families Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren 
17. Levende personen Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
18. People without any dates Mensen zonder enige datums 
19. Children born before their mother Kinderen geboren voor hun mother 
20. Children born before their father Kinderen geboren voor hun vader 
21. Children born after the death of their mother Kinderen geboren na de dood van hun mother 
22. Children born after 9 months after their father's death Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood 
23. Frequencies of origin of people Frequencies van de geboorteplaats van mensen 
24. families: couples with same last names Gezinnen, stellen met dezelfde last_name 
25. Persons whose last name is the same as the last name of their mother Personen met dezelfde achternaam als hun moeder 
26. Placenames in the Netherlands without maps Plaatsnamen in Nederland waaraan nog geen oude kaart is verbonden 
27. individuals: death causes without names (including frequency)  Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie 
28. Unused place names Ongebruikte plaatsnamen 
29. Changes made by users Veranderingen door gebruikers aangemaakt Een = is 100 veranderingen 
30. People with a burial place but no headstone Mensen met een begraafplaats maar geen grafsteen 
31. Babies who died younger than one year Age in months and days Zuigelingen die jong storven, leeftijd in maanden en dagen