You are now on my Genealogy Site. My other sites: Genealogy Blog - Technical Blog - Personal Blog

FamWesten Max Westen's genealogy site

Overlijdensakten


Tree:  

Matches 1 to 50 of 110     » Thumbnails Only

    1 2 3 Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
Adriana Alida Radermacher 1874-1936
Adriana Alida Radermacher 1874-1936
 
 
2
Adrianus Pals 1826
Adrianus Pals 1826
 
 
3
Aeiko Lesterhuis - 1871-1943
Aeiko Lesterhuis - 1871-1943
 
 
4
Akte van overlijden Catharina Westen - 1875
Akte van overlijden Catharina Westen - 1875
 
 
5
Akte van overlijden Jan Westen 1851
Akte van overlijden Jan Westen 1851
In het jaar duizend achthonderd een en vijftig, den
achtsten der maand juli, zijn voor ons
??? ,
ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oude
Pekela, Arrondissement Winschoten, Provincie
Groningen, verschenen Michiel van der
Tuuk, oud tweeenveertig jaren, van beroep
arbeider, wonende te Oude Pekela,
geen bloed of aanverwant van de overledene,
en Pieter/Pioter Bekkering, oud twee en dertig
jaren, van beroep arbeider,
wonende te ???, geen bloed of aanverwant
van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den
Zesden der maand Juli, des jaars dui-
zend achthonderd eenenvijftig, des morgens
te drie uur, binnen deze gemeente, en wel te Oude
Pekela, is overleden Jan Westen
oud eenenzeventig jaren,
van beroep wever, laatst gewoond hebbende
te Oude Pekela ?? ???????? ???????, laatst gehuwd
met Engeltje Bartels, nalatende Zes
kinderen, Zoon van wijlen Jan Westen, in leven
wever te Oude Pekela en van wijlen
Trientje Harms Garbes
Van welke aangifte en verklaring deze akte dadelijk is opge-
maakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het overlijdens-
register dezer gemeente; en is deze akte, nadat dezelve aan de
aangevers was voorgelezen, door hen, nevens ons Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand geteekend

M v/d Tuuk De Burgemeester
P. Bekkering ?????
 
 
6
Aleida Magretha Johanna Westen 1910-1934
Aleida Magretha Johanna Westen 1910-1934
 
 
7
Anna Geertruida Agatha Bolmer - 1892-1953
Anna Geertruida Agatha Bolmer - 1892-1953
 
 
8
Anna Lesterhuis - 1897-1911
Anna Lesterhuis - 1897-1911
 
 
9
Benedictus Gerardus Wortelboer - 1869-1942
Benedictus Gerardus Wortelboer - 1869-1942
 
 
10
Bernardus Johannes Westen - 1890-1932
Bernardus Johannes Westen - 1890-1932
 
 
11
Catharina de Cock - 1765-1835
Catharina de Cock - 1765-1835
 
 
12
Cornelis Pals 1831-1875
Cornelis Pals 1831-1875
 
 
13
Derk Vos - 1867-1868
Derk Vos - 1867-1868
 
 
14
Eliza Julia Kuijpers - 1924
Eliza Julia Kuijpers - 1924
 
 
15
Ellerus Uniken - 1749-1824
Ellerus Uniken - 1749-1824
 
 
16
Eppien Lesterhuis - 1874-1875
Eppien Lesterhuis - 1874-1875
 
 
17
Geertiena Mijchina Lesterhuis - 1884-1886
Geertiena Mijchina Lesterhuis - 1884-1886
 
 
18
Geertje Lesterhuis - 1878-1878
Geertje Lesterhuis - 1878-1878
 
 
19
Gerard Rudolph Erdbrink - 1881-1954
Gerard Rudolph Erdbrink - 1881-1954
 
 
20
Grietje Berends Janzing - -1849
Grietje Berends Janzing - -1849
 
 
21
Harmannus Joannes Henderikus Westen - 1872-1945
Harmannus Joannes Henderikus Westen - 1872-1945
 
 
22
Heiko Lesterhuis - 1901-1902
Heiko Lesterhuis - 1901-1902
 
 
23
Henderika Lesterhuis - 1895-1910
Henderika Lesterhuis - 1895-1910
 
 
24
Henrica Ludovica Schmitz - 1892-1894
Henrica Ludovica Schmitz - 1892-1894
 
 
25
Hinderkien Kuper - 1846-1919
Hinderkien Kuper - 1846-1919
 
 
26
Jan Alberts Vossen - -1840
Jan Alberts Vossen - -1840
 
 
27
Jan Eltjes Uniken - 1825-1827
Jan Eltjes Uniken - 1825-1827
 
 
28
Jan Kuipers - 1821-1896
Jan Kuipers - 1821-1896
 
 
29
Jan Lesterhuis - 1872-1918
Jan Lesterhuis - 1872-1918
 
 
30
Jannette Lesterhuis - 1907-1910
Jannette Lesterhuis - 1907-1910
 
 
31
Johanna Gesina Uniken van der Tuuk - 1891-1957
Johanna Gesina Uniken van der Tuuk - 1891-1957
 
 
32
Johanna Hendrica Ludovica Kuijpers - 1925
Johanna Hendrica Ludovica Kuijpers - 1925
 
 
33
Johanna Kuipers 1871-1935
Johanna Kuipers 1871-1935
 
 
34
Johannes Pals 1820-1886
Johannes Pals 1820-1886
 
 
35
Lambertus Gregorius Wubbolts - 1914-1954
Lambertus Gregorius Wubbolts - 1914-1954
 
 
36
Lammechien Jans Meinders - 1822-1896
Lammechien Jans Meinders - 1822-1896
 
 
37
Lammechiena Geertiena Lesterhuis - 1909-1923
Lammechiena Geertiena Lesterhuis - 1909-1923
 
 
38
Lammert Vos - 1831-1900
Lammert Vos - 1831-1900
 
 
39
Margrietha Westen - 1884-1939
Margrietha Westen - 1884-1939
 
 
40
Maria Catharina Krings - 1872-1959
Maria Catharina Krings - 1872-1959
 
 
41
Maria Helena Engelina Margaretha Westen  - 1871-1952
Maria Helena Engelina Margaretha Westen - 1871-1952
 
 
42
Menzo Lesterhuis - 1879-1880
Menzo Lesterhuis - 1879-1880
 
 
43
Michaël Pals 1825-1825
Michaël Pals 1825-1825
 
 
44
NN Westen  - 1934-1934
NN Westen - 1934-1934
 
 
45
NN Westen - 1915
NN Westen - 1915
 
 
46
Overlijdens akte Pieter van der Vliet, 29-08-1966
Overlijdens akte Pieter van der Vliet, 29-08-1966
 
 
47
Overlijdensacte Henricus Pals 1822-1824
Overlijdensacte Henricus Pals 1822-1824
 
 
48
Overlijdensakte - Bernhardine Huberdina Josephine Müller - 1845-1934
Overlijdensakte - Bernhardine Huberdina Josephine Müller - 1845-1934
 
 
49
Overlijdensakte - Gerardus (Grad) van Orsouw - 1878-1955
Overlijdensakte - Gerardus (Grad) van Orsouw - 1878-1955
 
 
50
Overlijdensakte - Regnerus Tjaarda Mees - 1791-1867
Overlijdensakte - Regnerus Tjaarda Mees - 1791-1867
 
 

    1 2 3 Next»