You are now on my Genealogy Site. My other sites: Genealogy Blog - Technical Blog - Personal Blog

FamWesten Max Westen's genealogy site

Geboorteaktes


Tree:  

Matches 1 to 50 of 194     » Thumbnails Only

    1 2 3 4 Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
Aafke Kuipers - 1910
Aafke Kuipers - 1910
 
 
2
Adriana Alida Radermacher - 1874
Adriana Alida Radermacher - 1874
 
 
3
Aeiko Lesterhuis - 1871
Aeiko Lesterhuis - 1871
 
 
4
Akte van naamswijziging Egbert van der Tuuk in Uniken van der Tuuk (1876)
Akte van naamswijziging Egbert van der Tuuk in Uniken van der Tuuk (1876)
 
 
5
Albertus Hendrikus Marijnus Kelderman - 1868
Albertus Hendrikus Marijnus Kelderman - 1868
 
 
6
Andreas Josephus Schmitz - 1901
Andreas Josephus Schmitz - 1901
 
 
7
Anna Geertruida Agatha Bolmer - 1892
Anna Geertruida Agatha Bolmer - 1892
 
 
8
Anna Geertruida Beek - 1829
Anna Geertruida Beek - 1829
 
 
9
Anna Geertruida Schmitz - 1905
Anna Geertruida Schmitz - 1905
 
 
10
Anna Jonas - 1845
Anna Jonas - 1845
 
 
11
Anna Lesterhuis - 1897
Anna Lesterhuis - 1897
 
 
12
Antonia Amersfoort - 1867
Antonia Amersfoort - 1867
 
 
13
Antonius Johannes Wilhelmus Josephus Kuijpers - 1886
Antonius Johannes Wilhelmus Josephus Kuijpers - 1886
Geboorteakte 's Hertogenbosch No. 180

In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig, den derden maart is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Hertogenbosch, verschenen

Johannes Antonius Kuijpers,

arbeider, oud zevenentwintig jaren, wonende alhier welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Cornelis Blokland, arbeider oud vijfendertig jaren, en Wilhelmus Johannes van Litsenburg, arbeider, oud vier en twintig jaren, beiden wonende binnen deze Gemeente, ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw

Adriana Surmont,

zonder beroep, bevallen is van een kind van het mannelijke geslacht, geboren den derden dezen maand, om zeven ure des morgens, in hunne woning op het St. Jans Kerkhof wijk F vijf en dertig, welk kind zal genaamd worden

Antonius Johannes Wilhelmus Josephus,

van welke verklaring wij de tegenwoordige akte hebben opgemaakt, die na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen, verklarende de Comparant niet te kunnen schrijven wegens onervarenheid.
C. Blokland
WJ v Litsenburg

De Ambtenaar voornoemd ..... 
 
14
Carl Wilhelm Krings - 1879
Carl Wilhelm Krings - 1879
 
 
15
Carmen Constanze Bosscha 1884
Carmen Constanze Bosscha 1884
 
 
16
Catharina Uniken - 1827
Catharina Uniken - 1827
 
 
17
Cornelia van Dooren - 1829
Cornelia van Dooren - 1829
 
 
18
Cornelis Pals 1831
Cornelis Pals 1831
 
 
19
Cornelius de Kock Uniken - 1799
Cornelius de Kock Uniken - 1799
 
 
20
Daniel Antonius Kelderman - 1870
Daniel Antonius Kelderman - 1870
 
 
21
David Johannes Kelderman 1836
David Johannes Kelderman 1836
 
 
22
Derk Vos - 1867
Derk Vos - 1867
 
 
23
Derk Vos - 1870
Derk Vos - 1870
 
 
24
Doop Josepha Maria Lukesen (1803)
Doop Josepha Maria Lukesen (1803)
Kerkelijke gemeente: Millingen
Toegangsnummer: 0176
Inventarisnummer: 1111
Pagina: 16
Volgnummer op pagina: 3
 
 
25
Doopakte Joannes Franciscus Palsen - 1717
Doopakte Joannes Franciscus Palsen - 1717
 
 
26
Doopboek - Catharina Westen 1804
Doopboek - Catharina Westen 1804
 
 
27
Doopboek - Joanna Westen - 1774
Doopboek - Joanna Westen - 1774
 
 
28
Doopboek - Maria Aleidis Westen - 1769
Doopboek - Maria Aleidis Westen - 1769
 
 
29
Doopboek - Maria Westen - 1776
Doopboek - Maria Westen - 1776
 
 
30
Doopregister Johannes Franciscus Pals 1750
Doopregister Johannes Franciscus Pals 1750
 
 
31
Eildert Vos - 1887
Eildert Vos - 1887
 
 
32
Eligius Rudolphus Schmitz - 1909
Eligius Rudolphus Schmitz - 1909
 
 
33
Ellerus Uniken - 1748
Ellerus Uniken - 1748
 
 
34
Eppien Lesterhuis - 1874
Eppien Lesterhuis - 1874
 
 
35
Eppien Lesterhuis - 1875
Eppien Lesterhuis - 1875
 
 
36
Eppien Lesterhuis - 1903
Eppien Lesterhuis - 1903
 
 
37
Ferdinant Westen - 1905
Ferdinant Westen - 1905
 
 
38
Frederik Jan Vos - 1883
Frederik Jan Vos - 1883
 
 
39
Geboorteakte - Cornelis Antonius Stephanus (Cor) Schoenmakers - 1908
Geboorteakte - Cornelis Antonius Stephanus (Cor) Schoenmakers - 1908
 
 
40
Geboorteakte - Elisabeth Schlimback - 1873
Geboorteakte - Elisabeth Schlimback - 1873
 
 
41
Geboorteakte - Ellerus Harmannus Uniken - 1831
Geboorteakte - Ellerus Harmannus Uniken - 1831
 
 
42
Geboorteakte Aaltje Diepenbroek - 1812
Geboorteakte Aaltje Diepenbroek - 1812
 
 
43
Geboorteakte Adolf Johannes Uniken van der Tuuk 1895
Geboorteakte Adolf Johannes Uniken van der Tuuk 1895
 
 
44
Geboorteakte Adriana Surmont - 1859
Geboorteakte Adriana Surmont - 1859
No 127.

Op heden der dertigsten December achttienhonderdnegenenvijftig is voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Driel, provincie Gelderland verschenen:
Martinus Surmont, oud tweeendertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Driel, welke ons heeft verklaard dat op den negenentwintigsten December dezes jaars te Driel des morgens ten zes ure is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht van genoemde Martinus Surmont en des zelfs echtgenote Anna van Kraij; zonder beroep mede te Driel woonachtig en van welk kind hij verklaart heeft te geven de voornaam van Adriana
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Surmont, oud dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Driel en van Josephus van Booij, oud drieendertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Driel.
... is deze akte na voorlezing aan den comparant en de getuigen door ons met hen ondertekend.

M. sur mont
Johannes Surmont
J van Baaij 
 
45
Geboorteakte Adrianus Marinus van Orsouw - 1912
Geboorteakte Adrianus Marinus van Orsouw - 1912
 
 
46
Geboorteakte althazar Marinus (Albert) van Orsouw - 1915
Geboorteakte althazar Marinus (Albert) van Orsouw - 1915
 
 
47
Geboorteakte Anna Aleida Westerman - 1901
Geboorteakte Anna Aleida Westerman - 1901
 
 
48
Geboorteakte Anna Engelina Westen - 1857
Geboorteakte Anna Engelina Westen - 1857
 
 
49
Geboorteakte Antonia Johanna van Orsouw - 1913
Geboorteakte Antonia Johanna van Orsouw - 1913
 
 
50
Geboorteakte Arnoldus Johannes Antonius van Orsouw - 1910
Geboorteakte Arnoldus Johannes Antonius van Orsouw - 1910
 
 

    1 2 3 4 Next»