You are now on my Genealogy Site. My other sites: Genealogy Blog - Technical Blog - Personal Blog

FamWesten Max Westen's genealogy site

All Media


Tree:  

Matches 1 to 50 of 1,050     » Thumbnails Only

    1 2 3 4 5 ... 21» Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
1

Status: Located;  
 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
5

 
 
6

 
 
7

 
 
8

 
 
9

 
 
10

 
 
11

 
 
12

 
 
13

 
 
14
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
15

 
 
16
20595150.png
20595150.png
 
 
17
21802370.png
21802370.png
 
 
18
25 jarig jubileum als Tandarts
25 jarig jubileum als Tandarts
Nieuwsblad van het Noorden - Donderdag 9 maart 1933 - Pagina 12 
 
19
32434248.png
32434248.png
 
 
20
6301777.png
6301777.png
 
 
21
63507104.png
63507104.png
 
 
22
7149290.png
7149290.png
 
 
23
72452144.png
72452144.png
 
 
24
82708840.png
82708840.png
 
 
25
Aafke Kuipers - 1910
Aafke Kuipers - 1910
 
 
26
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
27
Aankondiging ondertrouw Carl Wilhelm Krings/Antje Anna Pieterdina Groenman - maart 1911
Aankondiging ondertrouw Carl Wilhelm Krings/Antje Anna Pieterdina Groenman - maart 1911
 
 
28
Adolf Hadders
Adolf Hadders
 
 
29
Adolf Hadders
Adolf Hadders
 
 
30
Adriana Alida Radermacher
Adriana Alida Radermacher
 
 
31
Adriana Alida Radermacher - 1874
Adriana Alida Radermacher - 1874
 
 
32
Adriana Alida Radermacher 1874-1936
Adriana Alida Radermacher 1874-1936
 
 
33
Adriana Elisabeth Kuiters
Adriana Elisabeth Kuiters
 
 
34
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
35
Adrianus Pals 1826
Adrianus Pals 1826
 
 
36
Advertentie voor lessen Grieksch en Latijn - 27 juli 1933
Advertentie voor lessen Grieksch en Latijn - 27 juli 1933
Algemeen Handelsblad - 27 juli 1933 - Pagina 7 
 
37
Aeiko Lesterhuis - 1871
Aeiko Lesterhuis - 1871
 
 
38
Aeiko Lesterhuis - 1871-1943
Aeiko Lesterhuis - 1871-1943
 
 
39
Aftandsrit voor dames ruitersportvereeniging 'Eemland' op 7 en 8 november 1930 in de omgeving van Amersfoort.
Aftandsrit voor dames ruitersportvereeniging "Eemland" op 7 en 8 november 1930 in de omgeving van Amersfoort.
Algemeen Handelsblad - Maandag 3 november 1930 - Pagina 18 
 
40
Akte van naamswijziging Egbert van der Tuuk in Uniken van der Tuuk (1876)
Akte van naamswijziging Egbert van der Tuuk in Uniken van der Tuuk (1876)
 
 
41
Akte van overlijden Catharina Westen - 1875
Akte van overlijden Catharina Westen - 1875
 
 
42
Akte van overlijden Jan Westen 1851
Akte van overlijden Jan Westen 1851
In het jaar duizend achthonderd een en vijftig, den
achtsten der maand juli, zijn voor ons
??? ,
ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oude
Pekela, Arrondissement Winschoten, Provincie
Groningen, verschenen Michiel van der
Tuuk, oud tweeenveertig jaren, van beroep
arbeider, wonende te Oude Pekela,
geen bloed of aanverwant van de overledene,
en Pieter/Pioter Bekkering, oud twee en dertig
jaren, van beroep arbeider,
wonende te ???, geen bloed of aanverwant
van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den
Zesden der maand Juli, des jaars dui-
zend achthonderd eenenvijftig, des morgens
te drie uur, binnen deze gemeente, en wel te Oude
Pekela, is overleden Jan Westen
oud eenenzeventig jaren,
van beroep wever, laatst gewoond hebbende
te Oude Pekela ?? ???????? ???????, laatst gehuwd
met Engeltje Bartels, nalatende Zes
kinderen, Zoon van wijlen Jan Westen, in leven
wever te Oude Pekela en van wijlen
Trientje Harms Garbes
Van welke aangifte en verklaring deze akte dadelijk is opge-
maakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het overlijdens-
register dezer gemeente; en is deze akte, nadat dezelve aan de
aangevers was voorgelezen, door hen, nevens ons Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand geteekend

M v/d Tuuk De Burgemeester
P. Bekkering ?????
 
 
43
Albert van Orsouw
Albert van Orsouw
 
 
44
Albertus Hendrikus Marijnus Kelderman - 1868
Albertus Hendrikus Marijnus Kelderman - 1868
 
 
45
Aleida Magretha Johanna Westen
Aleida Magretha Johanna Westen
 
 
46
Aleida Magretha Johanna Westen 1910-1934
Aleida Magretha Johanna Westen 1910-1934
 
 
47
Algemeen Handelsblad - Donderdag 5 januari 1899 - pagina 5
Algemeen Handelsblad - Donderdag 5 januari 1899 - pagina 5
 
 
48
Alida Engelina Westen
Alida Engelina Westen
 
 
49
Alida Engelina Westen
Alida Engelina Westen
 
 
50
Aloysius Cornelis (Loe) Westen
Aloysius Cornelis (Loe) Westen
 
 

    1 2 3 4 5 ... 21» Next»